1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Cám và tấm

Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ m nh ng y trước, c phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng qu , bảo b l o h ng nước kể lại sự t nh, rồi truyền cho qu n hầu đưa kiệu rước Tấm về cung. C m Thấy Tấm trở về v được vua y u thương như xưa, th kh ng khỏi ghen tỵ

Do you want a customized solution?

CONTACT US
toTop
Click avatar to contact us
Hi,may I help you with products, price, etc?
Chat Online